top of page

Inzicht in de werking vanuit de literatuur

Een uitgebreide literatuurstudie zou ons hier te ver leiden.  Wens je meer info over de hieronder aangehaalde onderwerpen/doelgroepen dan kan je het infoboekje raadplegen.

De vermelde referenties kunnen jullie ook al heel wat verder helpen maar misschien vind je al wat je zoekt in de onderstaande conclusies.

Algemene inzichten

Het tastzintuig, proprioceptie en de hersenen

Uit: Wiebelen en friemelen in de klas - Monique Thoonsen en Carmen Lamp

Rustig toegepaste diepe druk heeft een kalmerende werking.  Dit komt omdat diepe druk en proprioceptie in dezelfde delen van de hersenen verwerkt wordt als waar stress gereguleerd wordt.

Van stress wordt je 'hyperalert' waardoor alle prikkels rondom ons als'very important' behandeld worden en waardoor je overpikkeld geraakt.  De proprioceptieve en diepe drukprikkels zwakken dat mechanisme af, waardoor de omgevingsprikkels hun belangrijkheid verliezen.  Stevig vasthouden, wrijven, strak in een deken wikkelen, strakke kleding dragen of onder aan zwaar deken liggen, zijn allemaal manieren om diepe druk te voelen.  Wanneer diepe druk snel, onregelmatig of onverwachte wordt toegepast heeft het echter een activerende werking.

Aarden

Uit: Indigokinderen opvoeden en begeleiden - Carolina Hehenkamp

Voor alle mensen is het heel belangrijk om zowel met het eigen lichaam als met Moeder Aarde in verbinding te blijven/komen. Wie niet voldoende geaard is kan moeilijk omgaan met alles wat rondom gebeurt en gaat zich al snel uitgeput voelen...

Minder goed geaarde kinderen hebben vaak problemen met één of meerdere zintuigen.  Die krijgen teveel of te weinig impulsen. 

Heeft het te weinig impulsen dan zoekt het automatisch lichamelijk contact, wil voortdurend bewegen om zo door middel van het lichaam in verbinding te komen met de aarde en de wereld. 

Heeft het teveel impulsen, dan wordt het overgevoelig en kan niets meer verdragen (kledij, wagenziek ...).

t*Rustdekentjes betekenen heel wat om op zachte wijze (terug) tot aarding te komen.

Inzichten voor bijzondere doelgroepen

ADHD

Uit: Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen - Jakop Ritger

Bij kinderen met ADHD blijkt er een verlaagd activatieniveau in de hersenen voor te komen.  Vroeger gebruikte men de term MBD - minimal brain dysfunction.  Bij te weinig prikkels zoekt het kind zelf prikkels op om de alertheid in stand te houden.  Het hyperactieve gedrag kan gezien worden als een vorm van zelfstimulatie ten einde beter informatie te verwerken. 

...door de t*Rustdekentjes wordt hun gevoelssysteem voortdurend geprikkeld.

Volgens de cijfergegevens voor Nederland blijkt per 25 leerlingen 1 kind te zitten met ernstige ADHD en 1 à 2 kinderen met minder ernstige symptomen

Intuïtieve kinderen/indigokinderen

Uit: Indigokinderen als geschenk en uitdaging - Carolina Hehenkamp

In dit rubriekje werpt haar licht op de werking van eutonie.  

Het doel van eutonische oefeningen is om de binnenkant van het lichaam te ervaren, de huid te ervaren  als levend omhulsel.  Hierdoor wordt het kind zelfzekerder, rustiger, bewuster.

Het t*Rustdeken maakt het bewust contact met het lichaam terug mogelijk.

Hooggevoeligheid

Uit: Hooggevoeligheid anders bekeken - Henk Coudenys

Uit: Nieuwetijdskinderen - het intuïtieve kind in gezin, onderwijs en hulpverlening - Carla Muijsert - Van Bitterswijk

Uit: Hoog intuïtieve kinderen - Catherine Crawford

De grenzen tussen de verschillende lichamen zijn bij Hoog Sensitieve Personen (HSP) heel onscherp aanwezig...

Vaak een time-out of tijd alleen doorbrengen is levensreddend voor personen met HSP.  De uiterlijke indrukken verzachten door in diep contact met zichzelf te gaan is ook een belangrijk overlevingsmechanisme.

Van buitenuit helpt het t*Rustdeken om zichzelf letterlijk en figuurlijk af te schermen, of nog: de deur dichttrekken voor nieuwe indrukken.  

Van binnenuit, door diep met jezelf in contact te komen, worden de uiterlijke indrukken verzacht.

Dementie

Uit: De verborgen zin van dementie - Hanz Stolp

De letterlijke vertaling van 'de-men-tie' is: 'ontgeestelijking' of nog: de geest die zich langzaam terugtrekt uit het lichaam.  Dit uit zich in de aantasting van het geheugen, stemmingen, gedrag en het fysieke lichaam...

Om deze definitie volledig te begrijpen is het inzicht in de mens vanuit een groter perspectief belangrijk.  Dit perspectief is te vinden vanuit o.a. het esotherisch christendom waar in oude geschriften de diepere anatomie van de mens beschreven wordt...

In de 4 stadia van dementie wordt het gebruik van t*Rustdekentjes besproken.

Meer info over deze uitgebreide bijdrage vind je in het 'infoboekje'.

bottom of page